NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT AL NUCLI ANTIC

Castellgalí

modificació puntual

promotor: Ajuntament de Castellgalí

aprovació definitiva: 2006

RG Arquitectes · Carrer Nou,7-pral - 17001 - Girona Tel.: (+34) 972 22 17 16 rg@rg-arquitectes.com
Danzai Software