SECTOR UD-VIII “SERRA DE BAIX”

Sant Martí Sarroca

pla parcial urbanístic

promotor privat

aprovació definitiva: 2012

RG Arquitectes · Carrer Nou,7-pral - 17001 - Girona Tel.: (+34) 972 22 17 16 rg@rg-arquitectes.com
Danzai Software